A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru

30853435
A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Paulínyho 1,  811 02 Bratislava - Staré Mesto
Bratislava I
09.10.2003
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Činnosti profesijných členských organizácií
Činnosti profesijných organizácií
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.